Aktuellt

 • Webbaserat SBA-program

  Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” både hos verksamhetsutövaren och hos fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man aktivt arbetar med sitt SBA-arbete så att man har ett fullgott brandskyddsarbete med utgångspunkt från den egna arbetsplatsen. Nu erbjuder vi både ett webbaserat SBA-program samt den mer traditionella pärmen.

  Läs mer här eller kontakta Johan Kindberg och Christer Carlsson för mer information.

 • Kurstillfällen – Heta arbeten

  För information om de förändringar som skett gällande kursen i Heta arbeten - vänligen se länken ovan.

  2016
  19 oktober - FULLSATT
  16 november
  14 december

  Vi arrangerar kontinuerligt kursen Heta arbeten. Om ni är fler än fem personer har ni möjlighet att boka ett separat kurstillfälle.

  Läs mer om kursen här eller kontakta Jesper Ulván för mer information.

Linköpings Brandservice

Linköpings Brandservice arbetar med
förebyggande brandskydd och första hjälpen.
Vi erbjuder allt ifrån serviceavtal på
brandskyddsutrustning till helhetskoncept på
brandskydd och första hjälpen.

Läs mer om vår verksamhet