Aktuellt

 • Kurstillfälle - Brandskyddsansvarig

  Den 27 april 2016 mellan klockan 08.00 och 12.00 arrangeras kursen Brandskyddsansvarig här hos oss på Ottargatan 12.

  För mer information om kursen vänligen läs här eller kontakta Jesper Ulván.

 • Webbaserat SBA-program

  Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” både hos verksamhetsutövaren och hos fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man aktivt arbetar med sitt SBA-arbete så att man har ett fullgott brandskyddsarbete med utgångspunkt från den egna arbetsplatsen. Nu erbjuder vi både ett webbaserat SBA-program samt den mer traditionella pärmen.

  Läs mer här eller kontakta Johan Kindberg och Christer Carlsson för mer information.

 • Kurstillfällen – Heta arbeten

  För information om de förändringar som skett gällande kursen i Heta arbeten - vänligen se länken ovan.

  2016
  17 februari
  16 mars
  13 april

  18 maj
  15 juni
  24 augusti

  14 september
  19 oktober
  16 november

  14 december

  Vi arrangerar kontinuerligt kursen Heta arbeten. Om ni är fler än fem personer har ni möjlighet att boka ett separat kurstillfälle.

  Läs mer om kursen här eller kontakta Jesper Ulván för mer information.

Linköpings Brandservice

Linköpings Brandservice arbetar med
förebyggande brandskydd och första hjälpen.
Vi erbjuder allt ifrån serviceavtal på
brandskyddsutrustning till helhetskoncept på
brandskydd och första hjälpen.

Läs mer om vår verksamhet